26 листопада 2014 року за ініціативою Профспілки відбулася нарада з питань створення саморегулівних організацій в автотранспортний галузі.
Основна мета створення саморегулівних організацій – покладання контрольних та наглядових функцій за діяльністю суб’єктів у певній сфері на самих учасників ринку. При цьому з держави знімаються надлишкові функції, знижуються бюджетні витрати; встановлюється система матеріальної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності перед користувачами послуг.
В обговоренні питання прийняли участь від громадських організацій Костюченко Л.М., Вакуленко В.М.,            Овчар П.А., Радіонов А.Ф.,Хмарний О.Т., Папіровий Ю.М. З інформацією про принципи створення саморегулівних організацій виступили Міхайліді П.М., Потімков О.Ю.
Учасники наради прийняли рішення ініціювати перед Міністерством інфраструктури, громадськими організаціями створення механізму діяльності саморегулівних організацій.