Громадськи організації що представляють інтереси національних автоперевізників звернулися до Міністра інфрастуртури України с проханням про термінову зустріч з питань вирішення проблем автомобілістів і дорожників.
Лист від 10 грудня 2014 року додається.                                                      

                                                                                                                            Міністру інфраструктури України
                                                                                                                            Пивоварському А.М.
   
10 грудня 2014 року

Шановний Андрію Миколайовичу!

Всеукраїнські громадські організації, що представляють інтереси національних автомобільних перевізників та працівників дорожньої галузі, звертаються до Вас з приводу критичної ситуації, що склалася в цих галузях.
Констатуємо, що політика в сфері автомобільного транспорту та дорожнього господарства, передбачена положенням про Міністерство інфраструктури України, майже не реалізується та фактично відсутня.

Бездіяльність  Міністерства призвела до повномасштабної кризи, розвалу системи управління автомобільної та дорожньої галузей. Роками не вирішуються питання тарифної політики, компенсації за перевезення пільгових категорій пасажирів, боротьби з «нелегальними» перевізниками, оновлення національного парку вантажних автомобілів та автобусів іноземного виробництва стандарту Євро-5 і вище та інші.
Через недотримання періодичності термінів поточного ремонту 90% доріг та мостових споруд знаходяться у незадовільному стані, а більш ніж двома тисячами кілометрами доріг вже не можливо проїхати. Безпека на автомобільному транспорті – на рівні критичної. При цьому через недофінансування у поточному році фактично так і не розпочато ремонтно-будівельні роботи дорожньої інфраструктури.
Затягування з розрахунками за виконані роботи призводить не тільки до невиплати заробітної плати та зростання соціального напруження у трудових колективах, а практично робить їх банкрутами. По суті, відбувається процес знищення дорожньої галузі та, як наслідок, працівників вітчизняних підприємств.
Трудові колективи автотранспортних підприємств та дорожніх організацій знаходяться на межі соціального вибуху. Національною службою посередництва і примирення зареєстровано колективний трудовий спір на національному рівні між Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України та Кабінетом Міністрів України (реєстраційний номер 059-14/00 - Н).
Близько 90% учасників таксомоторного ринку країни знаходяться в тіні. Обіг тіньового ринку таксомоторних перевезень у масштабах країни складає понад 20 млрд. грн. на рік.
Враховуюче викладене, просимо якнайшвидше призначити зустріч з підписантами цього листа для обговорення подальшої політики Міністерства з розвитку національних підприємств автомобільного транспорту та шляхового господарства з урахуванням термінового вирішення наступних питань:
1. Визначення пріоритетів у політиці діючого Уряду України в галузі автомобільного транспорту та шляхового господарства та термінів реалізації конкретних заходів з метою розвитку цих галузей та імплементації нормативно-правових актів до вимог ЄС.
2. Відміна регулювання тарифів на послуги приміських та міжміських внутрішньообласних перевезень (ринкові умови - тарифи вільні). Приведення норм регулювання тарифів на послуги міських пасажирських перевезень у відповідність до європейських вимог (тарифи регулюються при умові компенсації різниці до тарифу вільного).
3. Зняття відповідальності з перевізника за відмову у наданні безоплатних послуг (ринкові умови – оплата за кожну отриману послугу).
4. Встановлення єдиних державних стандартів на послуги автобусних перевезень, рівних умов допуску до надання послуг (ліквідація нелегальних перевезень), а також відміна конкурсів на міжміські перевезення.
5. Спрямування бюджетних асигнувань грудня місяця на обласні управління державного казначейства для реєстрації виконаних дорожніх робіт та забезпечення їх грошовим підкріпленням у повному обсязі до кінця року відповідно до бюджетного розпису на 2014 рік.
6. Реєстрація до кінця поточного року зобов’язань за дорожні роботи, які були виконані за рахунок кредитних коштів, залучених у минулі роки під державні гарантії, та розрахунок з дорожніми підрядними організаціями до кінця поточного 2014 бюджетного року.
7. Розробка та подання до Верховної Ради України проекту Закону України  «Про перевезення на таксі».

З повагою,