Відповідно до статей 14, 31 Закону України «Про комітети Верховної Ради України», заслухавши та обговоривши інформацію Рахункової палати України щодо аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати, Комітет зазначає наступне.
Інформація Рахункової палати України свідчить, що основними причинами зростання та накопичення заборгованості з виплати заробітної плати є, зокрема, низький рівень рентабельності та збитковість підприємств; відсутність обігових коштів через наявність дебіторської заборгованості; низька платіжна дисципліна; практика передачі суб'єктами господарювання продукції без попередньої оплати; низький рівень претензійно-позовної роботи зі стягнення дебіторської заборгованості; недостатня ефективність управління державним майном; неефективне застосування процедур реструктуризації, санації та банкрутства підприємств, недостатність заходів, що вживаються арбітражними керуючими. Серед іншого причинами, які стримують погашення заборгованості з заробітної плати на економічно активних підприємствах, є призупинення господарської діяльності у зв’язку з бойовими діями на сході України, невиконання контрагентами договірних зобов’язань, недостатні обсяги збуту продукції та замовлень на виконання робіт.

Загалом перевіркою встановлено, що несвоєчасність виплати заробітної плати залишається на сьогодні однією з найгостріших соціальних проблем. Не зважаючи на здійснювані органами державної влади та правоохоронними органами заходи, вона до цього часу не лише не розв’язана, а й протягом останнього часу суттєво поглиблена внаслідок впливу низки об’єктивних і суб’єктивних чинників.
Враховуючи вищезазначене, а також те, що заходи, вжиті Урядом, центральними та місцевими органами виконавчої влади, щодо зменшення заборгованості з виплати заробітної плати не дали очікуваних результатів, Комітет  в и р і ш и в:
I. Інформацію Рахункової палати України щодо аналізу стану заборгованості з виплати заробітної плати  взяти до відома.
ІІ. Роботу Кабінету Міністрів України щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати визнати недостатньою.
ІІІ. Комітету Верховної Ради України з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення провести у квітні цього року засідання «круглого столу» на тему: «Шляхи розв’язання проблем щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати».
IV. Рекомендувати:
1. Кабінету Міністрів України:
1.1. вжити невідкладних заходів, спрямованих на запровадження механізмів і способів вирішення проблем з погашення заборгованості з виплати заробітної плати та усунення причин її виникнення;
1.2. оперативно провести засідання Комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат з розгляду питання щодо погашення заборгованості заробітної плати працівникам підприємств, установ, організацій, що розміщені на території Донецької та Луганської областей;
1.3. розробити та затвердити тимчасовий порядок виплати заборгованої заробітної плати внутрішньо переміщеним особам, які працювали в закладах та установах, що фінансуються з бюджету, на тимчасово неконтрольованій території Донецької та Луганської областей, за наявності документів, що підтверджують таку заборгованість;
1.4. створити Реєстр підприємств, установ, організацій усіх форм власності та фізичних осіб – підприємців, які використовують найману працю, що мають заборгованість із заробітної плати;
1.5. внести на розгляд  Верховної Ради України доопрацьований проект Закону України «Про перелік об’єктів права державної власності, що не підлягають приватизації» (реєстр. № 1567);
1.6. доопрацювати та розглянути проект Закону України «Про внесення змін до окремих законів України щодо задоволення вимог найманих працівників внаслідок неплатоспроможності роботодавця» (щодо задоволення вимог працівників, які випливають з трудових відносин, за допомогою гарантійної установи) з метою подальшого подання його до Верховної Ради України (протягом 2015 року);
1.7. забезпечити виконання своїх зобов'язань щодо:
- повернення заборгованості за попередні роки та своєчасної сплати підприємствам за роботи, виконані на замовлення держави, в тому числі дорожнім організаціям в лютому 2015 року за рахунок бюджетних коштів у розмірі 150,95 млн. гривень та до 01.04.2015 року - 1,8 млрд. гривень за виконані роботи у 2012-2014 роках  за рахунок кредитних коштів;
- рівномірного перерахування протягом року та повернення заборгованих за попередні роки субвенцій підприємствам, що надають послуги пільговим категоріям населення;
- своєчасного і повного повернення підприємствам сум ПДВ;
1.8. у місячний термін розробити та затвердити механізм оплати робіт, виконаних у попередні роки, за рахунок залишку коштів, залучених Укравтодором під державні гарантії та подальшого використання залишку коштів для ремонтно-будівельних робіт в поточному році.
2. Міністерству соціальної політики України, центральним та місцевим органами виконавчої влади:
2.1. щомісячно проводити засідання Комісії з питань погашення заборгованості з заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат і тимчасових комісій, які працюють при центральних та місцевих органах виконавчої влади, з метою підвищення ефективності їх роботи.