18 березня 2015 року у м.Київ у приміщенні Ради профспілки залізничників і транспортних будівельників України відбулась Конференція Федерації профспілок транспортників України. Від Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України (далі Профспілка) взяли участь у конференції Голова профспілки Хмарний О.Т., головний технічний інспектор праці профспілки Хмарський С.Г.
    Порядок денний конференції:
1. Звіт Ради Федерації профспілок транспортників України про роботу за період 2009 - 2014рік та основні напрямки діяльності Федерації на 2014 - 2019 роки.
2. Звіт про роботу Ревізійної комісії Федерації профспілок транспортників України про роботу за період 2009 - 2014 рік.
3. Обрання голови Федерації профспілок транспортників України.
4. Обрання заступників голови Федерації профспілок транспортників України.
5. Обрання складу Ради Федерації  профспілок транспортників України.
6. Обрання членів Ревізійної комісії Федерації профспілок транспортників України.
7. Обрання голови Ревізійної комісії Федерації профспілок транспортників України.
8. Внесення змін та доповнень до Статуту Федерації профспілок транспортників України.
Робота Ради Федерації профспілок транспортників України за період 2009 - 2014 роки визнана задовільною.

До складу Ради Федерації профспілок транспортників України обрано:
Від профспілки авіапрацівників України.
1. Звінник Іван Давидович - голова профспілки.
2. Козич Михайло Іванович - заступник голови профспілки.
Від профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України:
3. Хмарний Олег Тимофійович - голова профспілки
4. Осіпов Юрій Олексійович – голова Київського обкому профспілки
5. Хмарський Сергій Григорович - головний технічний інспектор праці профспілки.
Від профспілки залізничників і транспортних будівельників України:
6. Ткачов Вадим Мар'янович - голова профспілки.
7. Сінчак   Михайло   Григорович   -   перший   заступник   голови профспілки.
8. Мушенок Олександр Миколайович – заступник голови профспілки.
9. Логошняк Орест Михайлович – голова дорпрофсожу Південно-західної залізниці.
10. Беліков Олександр Семенович – голова Київської територіальної профспілки.
11. Тітов Микола Федорович – голова об’єднаної профспілки ДП «Управління промислових підприємств Державної адміністрації залізничного транспорту України».
12. Категоренко Іван Іванович – голова об’єднаної профспілки ПрАТ «Київ-Дніпровське ППЗТ».
Від профспілки робітників морського транспорту України:
13. Кірєєв Михайло Іванович - голова профспілки.
14. Григорюк Олег Ігоревич - перший заступник голови профспілки.
15. Кутянін Георгій Євгенович – заступник голови профспілки.
Від Федерації морських профспілок України:
16. Слюсаревський Максим Володимирович - голова федерації.
17. Зайков Володимир Никифорович - голова профспілки працівників морського транспорту Одеського морського порту.
Від Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту:
18. Гербеда Віктор Володимирович - голова профспілки.
Від всеукраїнської профспілки «Федерації профспілок авіапрацівників радіолокації, радіонавігації і зв'язку України»:
19.  Смольський Олексій Володимирович - президент профспілки.
Від Всеукраїнської профспілки пілотів:
20. Полянський Олександр Миколайович - голова профспілки.
    Головою Ради Федерації профспілок транспортників України обрано Ткачова Вадима Мар'яновича. Заступниками Голови Ради Федерації  профспілок транспортників України обрано Смольського Олексія Володимировича та Кірєєва Михайла Івановича.
    Новим складом Ради Федерації профспілок транспортників України затверджено:
- зміни та доповнення до Статуту щодо можливості членства у Федерації не лише всеукраїнських  профспілок, а також профспілкових об’єднань;
- Програма дій Федерації профспілок транспортників України на 2015 – 2019 роки.