Відповідно до ст. 34, 40 Конституції України, ст. 5 Закону «Про інформацію» кожен має право на інформацію, що передбачає можливість вільного одержання, використання, поширення, зберігання та захисту інформації, необхідної для реалізації своїх прав, свобод і законних інтересів.

Згідно зі статтями 3, 4 Закону України «Про доступ до публічної інформації» право на доступ до публічної інформації гарантується, зокрема, обов'язком розпорядників інформації надавати і оприлюднювати інформацію у тому числі за максимально спрощеною процедурою подання інформаційного запиту на інформацію.

Враховуючи викладене, прошу надати публічну інформацію:

1. Яку кількість кримінальних проваджень, щодо порушення Конституційного права громадян на своєчасне одержання винагороди за працю, було відкрито на території України протягом 2014 року та першого півріччя 2015 року?

2. Яку кількість кримінальних справ, щодо порушення Конституційного права громадян на своєчасне одержання винагороди за працю, було передано до суду на території України протягом 2014 року та першого півріччя 2015 року?

3. Яку кількість позовних вимог прокуратури, щодо порушення Конституційного права громадян на своєчасне одержання винагороди за працю, було задоволено судами на території України протягом 2014 року та першого півріччя 2015 року?

4. Яку кількість осіб, що порушили Конституційне право громадян на своєчасне одержання винагороди за працю, було засуджено до позбавлення або обмеження волі на території України протягом 2014 року та першого півріччя 2015 року?

Звертаю Вашу увагу, що відповідно до частин 5,6,7 статті 6 Закону України «Про доступ до публічної інформації» не може бути обмежено доступ до інформації про розпорядження бюджетними коштами, володіння, користування чи розпорядження державним, комунальним майном, у тому числі до копій відповідних документів, умови отримання цих коштів чи майна, прізвища, імена, по батькові фізичних осіб та найменування юридичних осіб, які отримали ці кошти або майно. При дотриманні вимог, передбачених частиною другою цієї статті, зазначене положення не поширюється на випадки, коли оприлюднення або надання такої інформації може завдати шкоди інтересам національної безпеки, оборони, розслідуванню чи запобіганню злочину.                                       

Не належать до інформації з обмеженим доступом відомості, зазначені у декларації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру, оформленої за формою і в порядку, що встановлені Законом України "Про засади запобігання і протидії корупції", крім відомостей, зазначених в абзаці другому частини другої статті 12 цього Закону.

Обмеженню доступу підлягає інформація, а не документ. Якщо документ містить інформацію з обмеженим доступом, для ознайомлення надається інформація, доступ до якої необмежений.

Також, відповідно до статей 19,20 Закону України «Про звернення громадян» прошу, у встановлені Законом строки надати мені обгрунтовану відповідь.

Перший заступник Голови СПО об'єднань профспілок  С.М. Кондрюк