17 вересня 2015 року в м.Київі відбувся VI з’їзд профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України.
На з'їзді:
- обрано Головою Профспілки - Вакуленко Володимира Михайловича, Заступником Голови - Ломиногу Миколу Васильовича, Заступником Голови на громадськіх засадах - Берчука Андрія Васильовича;
- роботу Центрального комітету профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України за звітний період визнано задовільною;
- прийняті зміни і доповнення до Статуту профспілки та її структури;
- сформован новий склад Центрального комітету профспілки;
- відбулись вибори ревізійної та мандатної комісій Профспілки;
- обрані делегати на VII з’їзд ФПУ та делеговані кандидатури до складу Ради і Президії ФПУ.