Міністерством інфраструктури не вирішено практично жодного питання щодо формування політики та підтримки розвитку автомобільного транспорту, зокрема:

- не прийнята Державна економічна програма розвитку автомобільного транспорту на період до 2015 року;

- не внесена на розгляд Кабінетом Міністрів України нова редакція Закону України «Про автомобільний транспорт»;

- не вжито заходів щодо:

• запровадження державної підтримки для оновлення перевізниками рухомого складу;

• підтримки запровадження у 2014 - 2015 роках механізму адресної допомоги пільговим категоріям населення при користуванні транспортом загального користування; 

• виділення у  окрему статтю видатків Державного бюджету України компенсацію втрат перевізникам від надання послуг пільговим категоріям пасажирів;

• унеможливлення незаконних (нелегальних) пасажирських перевезень маршрутами загального користування; 

• спрощення регулювання тарифів на міських автобусних маршрутах;

• вдосконалення процедури розподілу та видачі одноразових дозволів та дозволів ЄКМТ; 

• єдиних принципів організації системи підвищення професійної компетентності водіїв, фахівців.

Середня зарплата у сфері автомобільного транспорту у 2014 році зменшилась на 10% у порівнянні до 2013 року. Рівень заробітної плати в підприємствах   автотранспорту залишаються низьким – нижчим, ніж у середньому по народному господарству майже на 50 відсотків. 

Оплата праці у відповідності з діючими Угодами  не введена в більшості  автотранспортних підприємств. При встановленні тарифних ставок і посадових окладів в 

автотранспортних підприємствах порушуються міжкваліфікаційні (міжпосадові) співвідношення в оплаті праці.

Господарські керівники майже 30% підприємств не здійснюють перерахування профспілкових внесків профкомам, не відраховують кошти первинним профспілковим організаціям на культурно-масову, фізкультурну та оздоровчу роботу в розмірах, передбачених колективними договорами, що  не сприяє виконанню заходів із соціально-побутового забезпечення працівників, їх лікуванню та оздоровленню.

У 2013-2015 роках погіршено стан соціальних взаємовідносин. Міністерство інфраструктури України фактично припинило залучати роботодавців та профспілки – сторони Галузевої Угоди, до участі у розробці законодавчих актів, соціального захисту та безпеки руху, участі у заходах, що стосуються сфери автомобільного транспорту і передбачені пунктами 3.6, 3.7, Галузевої Угоди. 

І. Вирішили:

1. Вважати невиконаними заходи, визначені Галузевою Угодою на 2013 – 2014 роках, які сприяли занепаду сфери автомобільного транспорту:

Міністерством інфраструктури – 15 заходів розділу 3 «Формування політики у сфері автомобільного транспорту», або 83,3% (пункти та заходи 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5) ;  пункти 4.2, 4.3 розділу 4 «Мінімальні гарантії в оплаті праці та компенсацій», 5.2 розділу 5 «Забезпечення умов і охорони праці», або 100% зобов’язань що відносяться до компетенції Міністерства; пункт 7.3 розділу 7 «Сторони домовилися», або 33% зобов’язань що відносяться до компетенції Міністерства.

Стороною Профспілок пункт 6.3 розділу 6 «Роботодавці і профспілки зобов’язуються», або 12,5% що відносяться до компетенції Профспілок; пункт 7.3 розділу 7 «Сторони домовилися», або 14,3% зобов’язань що відносяться до компетенції Профспілок. 

Стороною Роботодавців пункт 4.2, 4.3 розділу 4 «Мінімальні гарантії в оплаті праці та компенсацій», або 33% що відносяться до компетенції Роботодавців; пункт 6.3 розділу 6 «Роботодавці і профспілки зобов’язуються», або 12,5% що відносяться до компетенції Роботодавців; пункт 7.3 розділу 7 «Сторони домовилися», або 14,3% зобов’язань що відносяться до компетенції Роботодавців.

2. Сторона Галузевої Угоди, від Профспілок, визначає що, до найбільш вагомих негативних наслідків невиконання Угоди відносяться: 

- відсутність підвищення тарифних ставок робітника першого розряду за повністю виконану місячну норму часу в нормальних умовах праці до розміру 120% мінімальної заробітної плати, встановленої законодавством України;

- відставання реального рівня заробітної плати, більше ніж вдвічі, від рівня, встановленого Галузевою угодою, у 2,35 рази від рівня середньої зарплати по Україні, 2,8 рази від рівня середньої зарплати по промисловості та у сфері допоміжної діяльності транспорту, 8,5 рази в авіаційному транспорті;

- відсутність динаміки забезпечення раціональної та ефективної зайнятості. 

3. Звернути увагу Міністра інфраструктури України на незадовільний стан виконання у 2013 – 2015 роках заходів, визначених Галузевою угодою та визнати, що невиконання норм Галузевої угоди, фактично, спричинило катастрофічне зниження рівня економічної спроможності підприємств, ведення господарської діяльності у сфері автомобільних перевезень, рівня соціально-економічних та соціально - трудових стандартів.

Визначити відповідальних за виконання Галузевої угоди до кінця року, окремо по кожному заходу.

4. Запропонувати Міністру інфраструктури України вжити заходів, передбачених законодавством до посадових осіб Мінінфраструктури, з вини яких порушені чи невиконані зобов’язання Галузевої угоди у сфері автомобільного транспорту на 2013-2015 роки (ч.2 ст.18) Закону України  «Про колективні договори і угоди».