Міністерство фінансів розглянуло звернення Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України, що надійшло до Комітету Верховної Ради України з питань бюджету та Міністерства фінансів, стосовно відшкодування витрат за пільгове перевезення окремих категорій громадян і у межах компетенції повідомляє.

У розрахунках до закону про Державний бюджет України видатки на пільговий проїзд окремих категорій громадян, у т.ч. автомобільним транспортом, враховуються щорічно виходячи з фінансових можливостей держави у загальному обсязі субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання пільг з послуг зв'язку, інших передбачених законодавством пільг та компенсацію за пільговий проїзд окремих категорій громадян.

Розподіл субвенції за видами витрат та між видами транспорту належить до компетенції місцевих органів влади і здійснюється при затвердженні місцевих бюджетів згідно з наказом Міністерства фінансів України від 14.01.2011 №11 «Про бюджетну класифікацію» за окремими кодами Тимчасової класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів (з перехідною таблицею до функціональної класифікації видатків та кредитування бюджету), зокрема, за кодом 170102 «Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним транспортом окремим категоріям громадян».

Таким чином, місцеві органи виконавчої влади, які володіють ситуацією на місцях та можуть оперативно впливати на її зміну, самостійно визначають обсяг планових призначень за вказаними видами пільг у відповідності до пріоритетів та необхідності першочергового спрямування отриманих коштів.

Виділення окремим рядком видатків на компенсацію за пільгове перевезення окремих категорій громадян автомобільним транспортом не відповідає положенням Стратегії оптимізації кількості бюджетних програм, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 06.04.2011 № 292 "Питання оптимізації кількості бюджетних програм", щодо: оптимізації кількості бюджетних програм, визначення їх оптимальної структури і змісту та запобігання дублюванню функцій, покладених  на головних розпорядників бюджетних коштів.

Також зазначаємо, що розроблення та запровадження механізму обліку перевезення пільгових категорій громадян на автомобільному транспорті у цілому не вирішує питання розрахунків з перевізниками, оскільки відшкодування витрат за пільгове перевезення може здійснюватися лише у межах обсягу наявного фінансового ресурсу держави.

На думку Мінфіну, зазначене питання має розглядатися за умови скорочення переліку отримувачів пільг та надання такої пільгової послуги лише малозабезпеченим верствам населення, що дозволить підвищити адресність системи надання пільг та привести витрати на соціальний захист населення у відповідність до фінансових можливостей держави.

Заступник Міністра Р.П.Качур