Головам територіальних і об'єднаних організацій профспілки

Доводимо до Вашого відома, що розпорядженням Національної служби посередництва і примирення від 06 січня 2016 року №003-р зареєстровано колективний трудовий спір (конфлікт) між спільним представницьким органом Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту та Кабінетом Міністрів України.

НАЦІОНАЛЬНА СЛУЖБА ПОСЕРЕДНИЦТВА І ПРИМИРЕННЯ

РОЗПОРЯДЖЕННЯ

06 січня 2016 року                                               Київ                                                              № 003-р

Про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту)

між спільним представницьким органом Професійної спілки працівників

автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської

незалежної профспілки працівників транспорту та

Кабінетом Міністрів України

Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», розділу 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 25.03.2014 №21,

1. Зареєструвати колективний трудовий спір (конфлікт) між спільним представницьким органом Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту та Кабінетом Міністрів України з 02.12.2015 і присвоїти йому реєстраційний номер 001-16/00-Н.

Підстава: подання спільного представницького органу Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту від 02.12.2015 №СПО-3.

2. Зареєструвати другу вимогу спільного представницького органу Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту на національному рівні в частині:

«Враховуючи кризовий стан у якому перебуває автомобільна галузь України і необхідність термінового прийняття рішень на урядовому рівні, для забезпечення умов ефективного розвитку і функціонування галузі вимагаємо вжиття заходів щодо:

- забезпечення відповідальної кадрової політики. Призначати на керівні посади фахівців, що відповідають вимогам Посадових інструкцій та кваліфікаційних характеристик, мають профільну освіту, відповідний досвід (не менше 5 років) роботи у галузі та після обговорення кандидатур з професійними та громадськими об'єднаннями.    Забезпечити    перегляд на відповідність цим вимогам керівної ланки Міністерства інфраструктури України та Державної фіскальної служби (податкові та митні органи);

-внесення змін і доповнень до Податкового Кодексу України з метою встановлення пільгового оподаткування для автотранспортних підприємств, які надають послуги з перевезення пасажирів автобусами на регулярних маршрутах загального користування;

- оновлення рухомого складу, а саме:

• встановлення нульової ставки ввізного мита на сідельні тягачі та напівпричепи, що були у використанні та відповідають стандартам Євро-5 і вище;

• звільнення від сплати податку на додану вартість при ввезенні транспортних засобів - сідельних тягачів та напівпричепів нових та таких, що були у використанні і відповідають стандартам Євро-5 і вище;

• встановлення нульової ставки ввізного мита на автобуси великої та середньої місткості, які не виробляються в Україні і що були у використанні;

- відновлення на законодавчому рівні функціонування Державного дорожнього фонду та забезпечення повноти надходження коштів, зокрема з акцизу за паливно-мастильні матеріали, а також встановлення належного контролю за їх цільовим використанням виключно на будівництво та утримання автомобільних доріг;

- встановлення на законодавчому рівні та впровадження дієвого державного контролю за вартістю та якістю палива, до якого залучити громадські об'єднання».

3. У зв'язку з недотриманням положень статті 3 та невідповідності до положень частини 6 статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 № 137/98, із змінами, на підставі частини 2 пункту 5.1. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 25.03.2014 №21, відмовити в реєстрації частини другої вимоги спільного представницького органу Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту: а саме:

«...- забезпечення прийняття проекту Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України з питань пільгового проїзду громадян у автомобільному транспорті загального користування», яким передбачається заміна існуючих пільг на проїзд грошовою компенсацією найбільш соціально вразливим верствам населення;

- передбачення, у процесі реформування системи управління автомобільного транспорту, делегування Міністерством інфраструктури України права проведення оформлення та видачі дозволів на здійснення перевезень пасажирів та вантажів автомобільним транспортом територією іноземних держав та багаторазових дозволів Європейської   конференції з Міністрів транспорту галузевим громадським організаціям, об'єднанням перевізників;

-внесення змін до Постанови Національного Банку України від 03.03.2015 р. № 160 щодо вирішення питання зменшення з 75% до 50% частки обов'язкового продажу валюти за надані транспортні послуги;

-сприяння проходженню та прийняттю законопроекту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо виконання зобов'язань експедиторами» за реєстраційним номером 2275а від 03.07.2015р.».

4. У зв'язку з недотриманням положень статті 3 та невідповідності до положень частини 6 статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 № 137/98, із змінами, на підставі частини 2 пункту 5.1. Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 25.03.2014 №21, відмовити в реєстрації першої вимоги спільного представницького органу Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту:

«1. Виконати норми які передбачені в Галузевій угоді у сфері автомобільного транспорту на 2013 -2015 роки, а саме:

1.1. Забезпечити прийняття та реалізацію завдань Державної цільової економічної програми розвитку автомобільного транспорту (пункт 3.1);

1.2. Завершити (внісши зміни, які відповідають ринковим умовам), із залученням представників Роботодавців і Профспілок, підготовку проекту нової редакції Закону України «Про автомобільний транспорт», узгодженої із законодавством Європейського Союзу (пункт 3.2);

1.3. Забезпечити формування та реалізацію належних заходів (ринкових умов роботи), спрямованих на підвищення рівня організації та управління автомобільним транспортом, прийняття нормативно-правових актів та дотримання чинного законодавства у сфері діяльності автомобільного транспорту (пункт 3.3);

- вжиття заходів щодо запровадження державної підтримки для здійснення перевізниками своєчасного оновлення рухомого складу (автобусів), в тому числі за рахунок встановлення нульової ставки ввізного мита, звільнення від акцизних зборів і податку на додану вартість імпорт автотягачів, що не виробляються в Україні, а також запровадження програм застосування банківських пільг, пільгового кредитування (абзац 1, пункту 3.3);

- здійснення заходів щодо підтримки запровадження на державному рівні, механізму адресної допомоги (дотації) пільговим категоріям населення для забезпечення права пільгового проїзду на автобусних маршрутах загального користування (абзац 2, пункту 3.3);

здійснення заходів щодо забезпечення щорічного визначення окремою статтею видатків Державного бюджету України коштів на компенсацію втрат автомобільних перевізників  від перевезень пасажирів окремих пільгових категорій (абзац 3, пункту 3.3);

- порушення питання щодо запровадження системи відшкодування пасажирам автобусів пільгових категорій коштів, витрачених ними на проїзд у міжміському сполученні (абзац 4, пункту 3.3);

- вжиття заходів, зокрема законодавчих, щодо унеможливлення здійснення незаконних (нелегальних) пасажирських перевезень на автобусних маршрутах загального користування (абзац 5, пункту 3.3);

- вдосконалення системи допуску перевізників до обслуговування автобусних маршрутів загального користування (абзац 8, пункту 3.3);

- вжиття заходів щодо збереження (налагодження) об'єктивних умов ефективної співпраці автобусних станцій та перевізників (абзац 10, пункту 3.3);

1.4. Створити умови для розвитку пунктів автотранспортного сервісу в межах Державної мережі автомобільних доріг для забезпечення місць належного відпочинку водіям (передбаченого нормами тривалості робочого часу і часу відпочинку водіїв колісних транспортних засобів) (пункт 5.2)».

5. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва

і примирення:

- внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);

- забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору (конфлікту) в межах повноважень, визначених Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами.

6. Дане розпорядження надіслати спільному представницькому органу Професійної спілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України і Всеукраїнської незалежної профспілки працівників транспорту та Кабінету Міністрів України.

В.о. Голови  С.Гербеда