Публікуємо рішення що прийняті.

РІШЕННЯ
Комітету з питань автомобільного транспорту, шляхового господарства та безпеки дорожнього руху Громадської ради при Мінінфраструктури

30.09.2014р.                                                    м.Київ                                                                   №1

Про позицію Міністерства економічного
розвитку і торгівлі України щодо
тарифоутворення на перевезення
пасажирів на приміських і міжміських
автобусних маршрутах загального
користування

Питання тарифної політики щодо оплати послуг перевезень у громадському транспорті є одним із самих проблемних та важливих для перевізників.
Протягом багатьох років відсутнє чітке визначення у нормативних актах понять регульовані і вільні тарифи на перевезення пасажирів та багажу на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування. Замовники перевезень безпідставно занижують реальну оплату за надані послуги перевезень. Разом с тим, різке підвищення вартості палива, витратних матеріалів, запчастин та комплектуючих відповідно збільшує собівартість перевезень та формує низький рівень рентабельності.

На практиці мають місце численні порушення з боку організаторів перевезень законодавства щодо обов’язковості виплат компенсацій перевізникам за здійснення перевезень по регульованим тарифам.
В результаті, неповного відшкодування (компенсації) витрат, вимивання обігових коштів унеможливлюється оновлення рухомого складу, дотримання норм безпеки, якість надання автотранспортних послуг. В колективах зростає соціальна напруга через невиплату заробітної плати, не вносяться платежі до бюджетів усіх рівнів. Регульовані тарифи на автотранспортні послуги давно стали стримуючим і гальмівним фактором розвитку конкурентного середовища.
Як наслідок довготривалого знищення, галузь автомобільних перевезень сьогодні приведена до повного зубожіння, а перевізники опинилися на шляху до банкрутства.
В умовах ринку, формування та реалізація державної тарифної політики повинна  стимулювати  пасажирські  перевезення. Тривала процедура погодження тарифів ще більше ускладнює і без того непросту ситуацію для перевізників. При цьому, чиновники Міністерства економічного розвитку, чинять перепони та штучно стримують розвиток автобусних перевезень для населення.
Без підстав, відповідного економічного обґрунтування Мінекономрозвитку України постійно відмовляє Мінінфраструктури України в скасуванні регулюваних тарифів на приміських та міжміських внутрішньообласних автобусних маршрутах загального користування, що неодноразово ініціювалось громадськими організаціями, трудовими колективами.
Відміна державного регулювання тарифів у внутрішньообласному сполученні розглядається як один із факторів сприяння розвитку автотранспортного бізнесу, покращенню умов обслуговування та безпеки пасажирів.
    
Комітет вирішив:

1. Визнати, що діюча тарифна політика на автомобільному транспорті на протязі ряду років у частині застосування регульованих тарифів на перевезення пасажирів і багажу на автобусних маршрутах загального користування у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні, не відповідає нормам статей 10, 11, 15, 29, 31 Закону України «Про автомобільний транспорт» і значною мірою вплинула на занепад регулярних автобусних перевезень у внутрішньообласному сполученні та унеможливила розвиток зазначеного виду перевезень. Перевізники не відчувають дієвої підтримки та інвестицій з боку державних органів влади, як це задекларовано у статі 15 Закону України «Про автомобільний транспорт». Зазначена ситуація, пов’язана з регулюванням тарифів також не відповідає нормам положень Регламенту (ЄС) №1370/2007 Європейського парламенту та ради від 23 жовтня 2007 року про громадські послуги з перевезення пасажирів залізницею і автомобільними шляхами (що скасовує Регламент (ЄЕС) №1191/69 і (ЄЕС) №1107/70 Ради), імплементація положень якого передбачена підписаною Україною Угодою про асоціацію Україна – ЄС.   
2. Запропонувати Громадський раді при Мінінфраструктури звернутися до Міністра інфраструктури України Бурбака М.Ю. стосовно:
- нагальної необхідності ініціювання Міністерством інфраструктури України внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 25.12.1996 р. №1548 «Про встановлення повноважень органів виконавчої влади та виконавчих органів міських рад щодо регулювання цін (тарифів)», наказу Міністерства транспорту та зв’язку України від 17.11.2009 р. №1175 «Про  затвердження Методики розрахунку тарифів та послуг пасажирського автомобільного транспорту», в частині відміни регулювання тарифів на перевезення пасажирів і багажу на автобусних маршрутах загального користування у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні;
- проведення Круглого столу з питань формування узгодженої позиції стосовно відміни регулювання тарифів на перевезення пасажирів і багажу на автобусних маршрутах загального користування у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні за участю Віце-прем’єр-міністра Гройсмана Володимира Борисовича, керівництва Мінєкономрозвитку, Мінсоцполітики, Мінфіну, Обласних державних адміністрацій, представників Громадської ради при Мінінфраструктури та провідних інститутів громадського суспільства галузевого спрямування;
- щодо необхідності невідкладного здійснення Міністерством інфраструктури України відповідних системних заходів, ефективного впливу на обласні державні адміністрації з метою формування їх конструктивної позиції щодо відміни регулювання тарифів на перевезення пасажирів і багажу на автобусних маршрутах загального користування у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні.
3. Учасникам засідання 30.09.2014 р. Комітету з питань автомобільного транспорту, шляхового господарства та безпеки дорожнього руху Громадської ради при Мінінфраструктури – представникам інститутів громадського суспільства направити до Мінінфраструктури обґрунтовані пропозиції, озвучені на засіданні, стосовно відміни регулювання тарифів на перевезення пасажирів і багажу на автобусних маршрутах загального користування у приміському та міжміському внутрішньообласному сполученні; запропонувати поетапне запровадження відміни державного регулювання тарифів, починаючи з 01.01.2015 – у міжміському внутрішньообласному, а потім та у приміському сполучені.

Голова комітету                                                                          О. Т. Хмарний

РІШЕННЯ
Комітету з питань автомобільного транспорту, шляхового господарства та безпеки дорожнього руху Громадської ради при Мінінфраструктури
30.07.2014 р.                                  м.Київ                                                   №2

Про стан впровадження наказу Мінінфраструктури України від 26.07.2013 р.
№551 «Про затвердження порядку підвищення кваліфікації керівників
і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту». 

Наказ Мінінфраструктури України від 26.07.2013 р. №551 «Про затвердження порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту» (далі - Наказ) прийнято в рамках плану заходів щодо виконання Загальнодержавної програми адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу (пункт 41), затвердженої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 28.03.2012 р. №156-р, у відповідності Закону України «Про автомобільний транспорт» (статті 34, 59), згідно з питаннями унормованими Регламентом (ЄС) №1071/2009 Європейського Парламенту і Ради від 21 жовтня 2009 року. Зміст Наказу, та затвердженого ним Порядку відповідає основним засадам визначеним, відповідними нормами європейського законодавства, зокрема Регламенту (ЄС) №1071/2009 Європейського Парламенту і Ради від 21 жовтня 2009 року про спільні правила для доступу до міжнародного ринку вантажних автоперевезень та Регламенту (ЄС) №1071/2009 Європейського Парламенту і Ради від 21 жовтня 2009 року про спільні правила для доступу до міжнародного ринку автобусних перевезень. Наказом встановлено набуття керівниками та спеціалістами необхідних знань з правового забезпечення надання послуг та зокрема знань таких предметів: цивільне, комерційне, соціальне та податкове право; комерційне, ділове та фінансове управління підприємством; технічні стандарти та технічні сторони діяльності; доступ до ринку; безпека перевезень, безпека праці та пожежна безпека.
Наказом передбачалось здійснення основних заходів: утворення атестаційної комісії Мінінфраструктури по визначенню навчальних центрів; визначення навчальних центрів; затвердження навчальних програм; розроблення та затвердження тестових завдань для перевірки знань, набутих керівниками та спеціалістами під час підвищення кваліфікації; встановлення форм (способів) перевірки знань.
Протягом чотирнадцяти місяців після затвердження Наказу жодного заходу не виконано.
Відсутність конкретних дій по впровадженню Наказу спонукала Укртрансінспекцію на розробку нової версії Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту.
Існуюча затримка упровадження системи підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту, гальмує адаптацію галузевого законодавства України, у сфері автомобільного транспорту, до законодавства Європейського Союзу та посилює наявність і дію окремих ризиків щодо безпеки здійснення автомобільних перевезень.
Залишається невиконаним пункт 28 «Плану заходів з виконання Галузевої програми забезпечення безпеки руху на автомобільному транспорті на 2013 – 2015 роки», яким передбачено забезпечити впровадження системи підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту в 2014 році.
Комітет вирішив:
Запропонувати Громадський ради при Мінінфраструктури:
- Звернутись до Міністра інфраструктури України щодо невідкладного забезпечення реалізації наказу Мінінфраструктури України від 26.07.2013 р. №551 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту», визначення доцільності змін запропонованих Укртрансінспекцією та громадськими об’єднаннями галузевого спрямування;
- Організувати громадське обговорення процесу упровадження реалізації наказу Мінінфраструктури України від 26.07.2013 р. №551 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту».
                                                                                                Грудень 2014 р.
Запропонувати громадським об’єднаннями (організаціям) галузевого спрямування надати до Мінінфраструктури обґрунтовані пропозиції щодо внесення змін до наказу Мінінфраструктури України від 26.07.2013 р. №551 «Про затвердження Порядку підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів, діяльність яких пов’язана з наданням послуг автомобільного транспорту».
                                                                                                 до 25 жовтня 2014 р.

Голова Комітету                            О.Т.Хмарний

                       

РІШЕННЯ
Комітету з питань автомобільного транспорту, шляхового господарства та безпеки
дорожнього руху Громадської ради при Мінінфраструктури

30.09.2014 р.                                              м.Київ                                                             №3
          

Про гармонізацію системи сертифікації
колісних транспортних засобів в Україні
Женевською Угодою 1958 року
та законодавством Європейського Союзу.                                       
   

Чинна система сертифікації колісних транспортних засобів УкрСЕПРО не відповідає загальновизнаним у світі принципам та законодавству України, наслідком чого є увезення на територію України небезпечних за конструкцією транспортних засобів, іноді взагалі не призначених для застосування на загальноєвропейській дорожній мережі, а також невизнання українських сертифікатів за кордоном, що негативно впливає на розвиток експортного потенціалу національних автовиробників. Тому система сертифікації колісних транспортних засобів в Україні потребує докорінного реформування.
    Частиною третьою пункту 2 постанови Кабінету Міністрів України від 09.07.2011р. № 738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» Міністерству інфраструктури доручено разом з Міністерством економічного розвитку і  торгівлі затвердити у двомісячний строк план заходів щодо забезпечення переходу протягом трьох років від процедури сертифікації транспортних засобів та обладнання згідно з Українською державною системою сертифікації продукції до процедури затвердження їх конструкції відповідно до вимог Женевської Угоди 1958 року та з урахуванням відповідних положень директив Європейського Союзу.
Мінінфраструктури чотири рази надсилало до Мінекономрозвитку різні редакції проектів зазначеного плану, проте зазначений план до цього часу  не затверджено Мінекономрозвитку.
Для забезпечення можливості застосування сертифікатів відповідності, виданих згідно з «Порядком затвердження конструкції транспортних засобів, їх частин та обладнання», при митному оформленні транспортних засобів та складових частини, що ввозяться в Україну, першій реєстрації транспортних засобів в Україні та введенні в обіг складових частин  розроблено проект Закону України «Про внесення змін до Декрету Кабінету Міністрів України «Про стандартизацію і сертифікацію» (щодо врегулювання системи сертифікації, спрощення процедури видачі сертифікатів відповідності та свідоцтв про визнання відповідності)», зареєстрований у Верховній Раді України за №2002а.

Комітет з питань автомобільного транспорту, шляхового господарства та безпеки дорожнього руху Громадської ради при Міністерстві інфраструктури України вважає за необхідне запропонувати Громадської раді при Міністерстві інфраструктури України:

- звернутись до Прем’єр-міністра України Яценюка А.П. з проханням забезпечити виконання постанови Кабінету Министрів України від 09.07.2011 №738 «Деякі питання сертифікації транспортних засобів, їх частин та обладнання» до Мінінфраструктури та Мінекономрозвитку - з пропозицією протягом місяця узгодити позиції та затвердити спільним наказом план заходів щодо забезпечення переходу від процедури сертифікації транспортних засобів та обладнання згідно з Українською державною системою сертифікації продукції до процедури затвердження їх конструкції відповідно до вимог Женевської Угоди 1958 року та з урахуванням відповідних положень директив Європейського Союзу;
- звернутись до Комітету Верховної Ради України з питань європейської інтеграції з клопотанням підтримати проект Закону № 2002а з метою його прийняття та впровадження його положень, які врегулюють питання сертифікації транспортних засобів в Україні.

Голова Комітету                            О.Т.Хмарний

                       

РІШЕННЯ
Комітету з питань автомобільного транспорту, шляхового господарства та безпеки дорожнього руху Громадської ради при Мінінфраструктури
30.092014 р.                                        м.Київ                                                      №4

Про стан безпеки дорожнього руху                                

Згідно із Законом України від 31 липня 2014 року «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2014 рік» Закон України від 16 січня 2014 року «Про Державний бюджет України на 2014 рік» було доповнено статтею 31. Цією статтею передбачено, що перевірки підприємств, установ та організацій, фізичних осіб – підприємців контролюючими органами (крім Державної фіскальної служби України) здійснюються протягом серпня – грудня 2014 року виключно з дозволу Кабінету Міністрів України або за заявкою суб’єкта господарювання щодо його перевірки. Однак мораторій на здійснення перевірок дотримання вимог законодавства, норм і стандартів суб’єктами господарювання, що надають послуги з перевезення пасажирів, небезпечних вантажів, багажу автомобільним  транспортом (далі – надання послуг з перевезення), є небезпечним та суперечить взятим на себе Україною міжнародним зобов’язанням із забезпечення безпеки дорожнього руху. Аварійність та дорогах України і так була надзвичайно високою, а відміна перевірок призвела до того, що за серпень 2014 року після запровадження мораторію на проведення перевірок підприємств у 13 резонансних ДТП 11 осіб загинуло та 111 отримали травми різного ступеню тяжкості. Кількість загиблих та травмованих у ДТП з вини водіїв ліцензованого транспорту у cерпні 2014 року в порівнянні з аналогічним періодом минулого року зросла майже на 20 %.
За результатами ініціатив Всесвітньої організації охорони здоров’я, проектів з підтримки інтеграції України до Транс-Європейської Транспортної Мережі ТЄМ-Т, Твінінг «Сприяння забезпеченню безпеки пасажирських та вантажних перевезень автомобільним транспортом в Україні», ТРАСЕКА Безпека дорожнього руху II виникла необхідність утворення Координаційної Ради з питань безпеки дорожнього руху при Кабінеті Міністрів України з постійно діючим секретаріатом. Завдання цього органу - системна координація центральних органів виконавчої влади у питаннях безпеки дорожнього руху, моніторинг виконання ними поставлених завдань. Також необхідно створити Фонд безпеки дорожнього руху, у якому будуть акумулюватися кошти із страхових внесків, штрафів за порушення ПДР, цільовим призначенням цих коштів буде фінансування заходів пов’язаних із підвищенням рівня безпеки дорожнього руху в Україні.
У рамках тижня безпеки дорожнього руху 10-16 листопада 2014 року заплановано проведення науково-практичної конференції «Аварійність на автомобільному транспорті: причини, наслідки та шляхи зниження показників аварійності. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху».

Комітет вирішив:

1. Інститутам громадянського суспільства представники яких приймають участь у засіданні комітету підготувати та внести до 01.12.2014 р. до Громадської ради при Мінінфраструктури пропозиції щодо необхідності та термінів розробки проекту Державної програми безпеки руху на наземному транспорті в 2015 – 2020 р.р.
2. Звернутися до Укртрансінспекції України щодо максимальної активізації роботи фахівців цього відомства у напрямку розробки нормативно-правових актів, спрямованих на підвищення ефективності забезпечення безпеки дорожнього руху та контролю у цій сфері.
3. Підтримати пропозицію всеукраїнської громадської організації «Громадський комітет транспортної безпеки» щодо проведення науково-практичної конференції «Аварійність на автомобільному транспорті: причини, наслідки та шляхи зниження показників аварійності. Медичне забезпечення безпеки дорожнього руху» 12.11.2014 р.

Голова Комітету                            О.Т.Хмарний