НАЦІОНАЛЬНА  СЛУЖБА  ПОСЕРЕДНИЦТВА  І  ПРИМИРЕННЯ
Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я
09 жовтня 2014 року                        Київ                                            № 171-р
Про реєстрацію колективного трудового спору (конфлікту)
між Профспілкою працівників автомобільного  транспорту та шляхового господарства України та Кабінетом Міністрів України


        Відповідно до частини шостої статті 15 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», розділу 3 Положення про порядок реєстрації Національною службою посередництва і примирення висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів), затвердженого наказом Національної служби посередництва і примирення від 25.03.2014 № 21,
1. Зареєструвати колективний трудовий спір (конфлікт) між Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України та Кабінетом Міністрів України з 23.09.2014 і присвоїти йому реєстраційний номер 059-14/00-Н.

2. Зареєструвати такі вимоги найманих працівників:
«1. Терміново погасити заборгованість з заробітної плати  працівникам дорожніх підприємств.
2. Забезпечити колективи дорожніх підприємств об’ємами робіт та їх фінансування на рівні плану 2014 року».
          Підстава:
1. Рішення Національної служби посередництва і примирення від 09.10.2014 № 01-00/2014.
2. Подання Профспілки працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України від 24.09.2014 № 140.
3. Відділу правового забезпечення Національної служби посередництва і примирення:
     внести відповідні записи в Книгу реєстрації висунутих найманими працівниками, профспілкою вимог та колективних трудових спорів (конфліктів);
    забезпечити сприяння вирішенню зазначеного колективного трудового спору (конфлікту) в межах повноважень, визначених  Законом України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» та Положенням про Національну службу посередництва і примирення, затвердженим Указом Президента України від 17 листопада 1998 року № 1258/98, із змінами.
 4. Дане розпорядження надіслати Профспілці працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України, Міністерству інфраструктури України та Кабінету Міністрів України.


        Голова                                                        О. Окіс