ПРОФЕСІЙНА СПІЛКА ПРАЦІВНИКІВ ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ УКРАЇНА
ПРЕЗИДІЯ ЦЕНТРАЛЬНОГО КОМІТЕТУ

П О С Т А Н О В А

15.01.2015 р.                                                                                                                              Пр. № 9-1

Київ

Про дії Профспілки у зв'язку з відсутністю
у Держбюджеті України на 2015 рік видатків
на вугледобувні підприємства галузі та невиконанням
вимог по галузевому колективному трудовому спору


Заслухавши інформацію голови Профспілки Турманова В.І. про параметри виділення бюджетних коштів підприємствам вугільної промисловості зазначених у Законі України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» та інших пов'язаних з цим законом нормативних актах, а також повідомлення голів територіальних і первинних організацій профспілки про ситуацію в трудових колективах, Президія ЦК профспілки констатує, що прийнятий бюджет призведе до припинення роботи підприємств галузі та незаконної відміни більшості соціальних норм і гарантій для шахтарів.

В умовах, коли через нестачу вугілля та інших паливних ресурсів вся енергосистема країни знаходиться на межі розвалу, в бюджеті виділяються кошти лише на реструктуризацію (закриття) підприємств вугільної галузі і частково (в два рази менше від потреби) – на фінансування гірничорятувальників. Бюджетні кошти на державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості товарної вугільної продукції, їх технічний розвиток і капітальне будівництво, охорону праці не виділені взагалі. Без уваги залишено те, що заборгованість із заробітної плати на підприємствах галузі на момент прийняття Закону вже перевищувала 800 млн. грн. і продовжує зростати, шахтарі і пенсіонери галузі не забезпечуються пільговим побутовим паливом, не дотримуються вимоги Законодавства та Галузевої угоди щодо виділення коштів на охорону праці та забезпечення працівників засобами індивідуального захисту. У минулому році підприємства галузі були не в змозі своєчасно виплачувати заробітну плату навіть при рівні фактичної держпідтримки в 500 млн. грн. на місяць, у випадку ж її припинення заборгованість по зарплаті буде стрімко зростати, а в деяких вугільних регіонах виплата зарплати припиниться взагалі. Надії на приватизацію ряду шахт в умовах глибокої економічної кризи країни - необґрунтовані, оскільки навіть у відносно благополучному 2013 році не було приватизовано жодної шахти.
Акції протесту Федерації профспілок України, що відбулися 23 грудня 2014 р., в яких брала участь Укрвуглепрофспілка, не стали перепоною для прийняття бюджету, спрямованого на вирішення фінансових проблем країни за рахунок її пересічних громадян.
У процесі прийняття Державного бюджету України на 2015 рік були внесені зміни до ряду законів України, якими ліквідовані законодавчо встановлені соціальні норми і гарантії для працівників та пенсіонерів підприємств галузі, в т.ч. ліквідовано пільгове оподаткування для працівників, зайнятих повний робочий день у підземних умовах, введений низький поріг для оподаткування пенсій, що неминуче торкнеться пенсії шахтарів, призупинено дію ст. 43 Гірничого закону України, у відповідності з якою здійснювалося забезпечення працівників і пенсіонерів галузі безоплатним побутовим паливом або компенсацією за нього, та інші.
Таким чином, Уряд вжитими заходами створює умови для стрімкого зростання заборгованості по заробітній платі, відміни основних соціальних норм і гарантій для
працівників вугільної промисловості, зниження рівня безпеки шахтарів і можливості їх порятунку в екстремальних обставинах. По суті, такі дії спрямовані на прискорену ліквідацію державних шахт без дотримання норм і гарантій, передбачених Законодавством та Галузевою угодою, в тому числі й тих, які забезпечують пом'якшення соціальних наслідків, пов'язаних з вивільненням багатотисячної армії працюючих на цих підприємствах. Це радикально суперечить положенням Коаліційної угоди, що ставить під питання легітимність дій Кабінету Міністрів України.
У зв'язку з цим загострюється наявна критична соціально-економічна ситуація в трудових колективах вугільних шахт і провокуються масове невдоволення та крайні форми протесту у вугільних регіонах України.Намагаючись упередити виникнення подібної ситуації, голова Профспілки В.І.Турманов направив відповідні звернення на адресу Президента України та Кабінету Міністрів України, вимагаючи встановлення обґрунтованого рівня бюджетного фінансування підприємств вугільної промисловості. Проте, вимоги Укрвуглепрофспілки також, як і вимоги інших всеукраїнських профспілок при прийнятті Закону про бюджет на 2015 рік були залишені без уваги.
Така ситуація не залишає шахтарям іншого вибору, окрім як виборювати відновлення соціальних гарантій працівникам галузі та бюджетного фінансування підприємств вугільної промисловості до рівня, що забезпечує виконання вимог чинного Законодавства, Генеральної та Галузевої угод по трудових і соціальних гарантіях, які є предметом і досі триваючого галузевого колективного трудового спору.
У зв'язку з викладеним Президія ЦК профспілки П О С Т А Н О В Л Я Є:
1. Вимагати від Кабінету Міністрів України внести до Верховної Ради України законопроект про внесення змін до Державного бюджету України та інші прийняті в грудні 2014 року Закони, що передбачають поновлення бюджетного фінансування підприємств вугільної промисловості відповідно до пропозицій Профспілки та положень Коаліційної угоди, а також відновлення раніше діючих соціальних гарантій працівників і пенсіонерів галузі.
2. Вимагати від власників вугільних підприємств всіх форм власності не допускати зниження фінансування економічних і соціальних програм на 2015 рік.
3. Звернутися до Президента України та народних депутатів України з проханням підтримати висунуті Профспілкою вимоги щодо внесення змін до Державного бюджету
України на 2015 рік та інших законодавчих актів (додаються).
4. Констатувати, що вимоги Профспілки по галузевому колективному трудовому спору до кінця не виконані і даний спір є не вирішеним.
5. З 23 січня 2015 року в підтримку висунутих вимог, які проігноровані Урядом, в рамках галузевого колективного трудового спору на всіх рівнях розпочати проведення безстрокових акцій протесту трудящих галузі. У м. Києві акції протесту почати проведенням 28 січня 2015 р. пікетування Кабінету Міністрів України.
6. Вимагати від Кабінету Міністрів України, Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, керівників підприємств галузі погасити наявну заборгованість по заробітній платі в розмірі 800 млн. гривень.
7. За підсумками акцій протесту в регіонах і в Києві провести Всеукраїнську нараду голів профспілкових організацій вугільної промисловості, на якій визначити подальші дії Профспілки.
8. Звернутися до Федерації профспілок України, інших всеукраїнських профспілок, Глобального союзу IndustriALL з питання солідарної підтримки дій Профспілки працівників вугільної промисловості України спрямованих на захист трудових прав і соціально-економічних інтересів трудящих.
9. Головам профспілкових організацій усіх рівнів:
9.1. До 20 січня 2015 р. довести до відома працівників інформацію про проведену Профспілкою роботу з вирішення питань бюджетного фінансування підприємств вугільної промисловості та інших соціально-економічних проблем трудящих галузі;
9.2. На зборах трудових колективів обговорити можливі варіанти дій по захисту інтересів трудящих, які вони готові будуть підтримати на Всеукраїнській нараді голів профкомів;
9.3. Організувати і провести 23 січня 2015 р. пікетування обласних державних адміністрацій у вугільних регіонах України з метою звернути увагу керівництва областей та громадськості до загострення проблем підприємств вугільної промисловості;
9.4. Забезпечити участь делегацій від кожного підприємства галузі у всеукраїнській акції протесту в Києві та в регіонах згідно відповідного плану проведення;
9.5. Звернутися до народних депутатів від своїх регіонів з пропозицією - підтримати акцію протесту, яка проводиться Профспілкою в м. Києві своєю особистою участю в ній.
10. Апарату ЦК профспілки забезпечити організацію, інформаційне та правове супроводження акції протесту в Києві та сприяти у координації дій територіальних
організацій.
11. Дану постанову направити Президенту України, Верховній Раді України, Кабінету Міністрів України, Міністерству енергетики та вугільної промисловості України, головам обласних адміністрацій вугільних регіонів України, Національній службі посередництва і примирення, керівникам підприємств галузі всіх форм власності.
12. Контроль за виконанням цієї постанови покласти на Президію ЦК профспілки.

Голова Профспілки В.І.Турманов

В И М О Г И
ПРОФСПІЛКИ ПРАЦІВНИКІВ
ВУГІЛЬНОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ
УКРАЇНИ

З метою виконання вимог за чинним галузевим колективним трудовим спором, яким передбачалося на всіх підприємствах, що знаходяться у сфері управління Міністерства енергетики та вугільної промисловості України: забезпечення стовідсоткової виплати поточної заробітної плати працівникам у терміни, передбачені колективними договорами, Галузевою угодою та Законодавством; погашення в повному обсязі заборгованості із заробітної плати; встановлення працівникам тарифних ставок і окладів, розрахованих із законодавчо встановленої мінімальної заробітної плати, підвищені на коефіцієнти, встановлені Галузевою угодою та Законодавством; забезпечення формування необхідного для цього фонду оплати праці; своєчасне надання вугілля на побутові потреби працівникам з видобутку (переробки) вугілля та вуглешахтобудівельних підприємств відповідно до ст. 43 Гірничого закону України, а також погашення заборгованості по побутового паливу, яка створилася за попередні роки, Профспілка працівників вугільної промисловості України ВИМАГАЄ:
1. Внести зміни до Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік», передбачивши в ньому видатки на:
1.1. Державну підтримку вугледобувних підприємств на часткове покриття витрат із собівартості готової товарної вугільної продукції - 4 300,0 млн. грн.;
1.2. Державну підтримку будівництва вугле- і торфодобувних підприємств, технічне переоснащення зазначених підприємств - 1 200,0 млн. грн;
1.3. Гірничорятувальні заходи вугледобувних підприємств - 434 млн. грн .;
1.4. Охорону праці на вугледобувних підприємствах - 65 млн. грн.;
1.5. Передачу об'єктів соціальної інфраструктури, які знаходяться на балансі вугледобувних підприємств у комунальну власність - 159,1 млн. гривень.
2. Внести зміни до інших законодавчих актів з метою відновлення дії соціальних гарантій для працівників та пенсіонерів галузі, які існували на 01.12.2014 р., а також зняття мораторію на соціальні стандарти та забезпечення індексації заробітної плати на рівень інфляції.
3. Забезпечити для вугільних підприємств всіх форм власності своєчасний розрахунок на Енергоринку та погашення боргів за спожиту вугільну продукцію та
електроенергію.