Президент України 31 грудня 2015 року підписав прийнятий Парламентом Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» від 25.12.2015 р. № 928-VIII, який офіційно оприлюднено на сторінках газет «Голос України» від 31.12.2015 № 250 та «Урядовий кур'єр» від 05.01.2016 № 1.

Згідно з абзацом третім п. 2 ст. 77 Бюджетного кодексу України місцеві ради у двотижневий строк з дня офіційного опублікування закону про Державний бюджет України мають привести обсяги міжбюджетних трансфертів у відповідність із законом про Державний бюджет України.

Виходить на фінішну пряму процес формування місцевих бюджетів на 2016 рік. При цьому буде враховано Закон України «Про Державний бюджет України на 2016 рік», а також закони, прийняті наприкінці грудня 2015 року «під бюджет».

Звертаємо увагу, що відповідно до Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо стабілізації фінансового стану держави та удосконалення окремих положень соціальної політики)» від 24.12.2015 р. №911-VIII розширено повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад і тепер до них належить:

-  забезпечення здобуття повної загальної середньої, професійно-технічної освіти у державних і комунальних загальноосвітніх, професійно-технічних навчальних закладах, вищої освіти у комунальних вищих навчальних закладах, створення необхідних умов для виховання дітей, молоді, розвитку їх здібностей, трудового навчання, професійної орієнтації, продуктивної праці учнів, сприяння діяльності дошкільних та позашкільних навчально-виховних закладів, дитячих, молодіжних та науково-просвітницьких організацій (підпункт 2 пункту «а» ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»);

- забезпечення безкоштовним харчуванням дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних і інклюзивних класах, та учнів 14 класів із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям» (частина третя ст. 21 Закону України «Про загальну середню освіту», абзац п’ятий частини третьої ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства»), дітям, які навчаються у державних і комунальних дошкільних навчальних закладах (ст. 35 Закону України "Про дошкільну освіту").

Крім того, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування відповідно до їх компетенції, визначеної законом, забезпечують:

- проведення державної політики у сфері охорони дитинства, розроблення і здійснення галузевих та регіональних програм поліпшення становища дітей, вирішення інших питань у цій сфері;

- розвиток мережі навчальних закладів, закладів охорони здоров’я, соціального захисту, а також позашкільних навчальних закладів, діяльність яких спрямована на організацію дозвілля, відпочинку і оздоровлення дітей, зміцнення їх матеріально-технічної бази (абзац перший-четвертий частини третьої ст. 5 Закону України «Про охорону дитинства»). 

У 2015 році з держбюджету місцевим бюджетам було передбачено фінансування субвенції на підготовку робітничих кадрів, яка  змінами до Бюджетного кодексу України (Закон реєстр. № 914 від 24.12.2015) була скасована. З 2016 року фінансування професійно-технічної освіти буде здійснюватись за рахунок власних доходів місцевих бюджетів. 

Особливої уваги потребують Прикінцеві положення Закону № 911-VIII, якими встановлено, що:

- з 1 вересня 2016 року фінансування загальноосвітніх навчальних закладів (крім закладів початкової школи), кількість учнів у яких становить менше 25 осіб, за рахунок освітньої субвенції не здійснюється. Проте до кінця нинішнього навчального року таке фінансування збережено (п. 4);

- Кабінету Міністрів України доручено до 1 квітня 2016 року забезпечити перегляд нормативів забезпечення населення публічними бібліотеками та клубними закладами та типових і примірних штатів бюджетних установ з метою скорочення керівного, адміністративного, управлінського, господарсько-обслуговуючого персоналу, водіїв, робітників, які обслуговують громадські будівлі, щонайменше на 10% (п. 5);

- обласним, Київській міській державним адміністраціям, органам місцевого самоврядування доручено (п. 6) забезпечити скорочення працівників загальноосвітніх навчальних закладів (крім педагогічних) щонайменше на 10% та затвердити у двомісячний строк регіональні плани створення освітніх та культурних округів, об’єднання навчальних закладів, закладів культури, інших бюджетних установ (із збереженням фінансової самостійності), забезпечивши при цьому:

продовження роботи з оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів, інших галузей бюджетної сфери, насамперед оптимізації мережі загальноосвітніх навчальних закладів із скороченням їх кількості (орієнтовно на 5%), підвищення наповнюваності класів, груп;

модернізацію мережі професійно-технічних та вищих навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації з урахуванням необхідності їх укрупнення.

Таким чином, у 2016 році очікується чергове скорочення працівників бюджетної сфери.

Відповідно до пункту 12.3 статті 12 Податкового кодексу України  (далі – Кодекс) сільські, селищні, міські ради та ради об'єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад, в межах своїх повноважень приймають рішення про встановлення місцевих податків та зборів.

Статтею 7 Кодексу визначено загальні засади встановлення податків 

і зборів, зокрема, під час встановлення податку можуть передбачатися пільги та визначено порядок їх застосування. 

Елементи податку, визначені в пункті 7.1 статті 7 Кодексу, підстави для надання податкових пільг та порядок їх застосування визначаються виключно Кодексом (пункт 7.4 статті 7 Кодексу).

Відповідно до ст.10 Кодексу плата за землю, яка справляється у формі земельного податку та орендної плати за земельні ділянки державної і комунальної власності та податок на майно належить до місцевих податків, встановлення яких здійснюється органами місцевого самоврядування у порядку, визначеному Кодексом. 

Відповідно до пункту 284.1 статті 284 Кодексу органам місцевого самоврядування надано повноваження щодо встановлення ставок плати за землю та пільг щодо земельного податку, що сплачується на відповідній території.

Відповідно до підпункту 266.5.1 ставки податку для об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних та юридичних осіб, встановлюються за рішенням сільської, селищної, міської ради або ради об’єднаних територіальних громад, що створені згідно із законом та перспективним планом формування територій громад,  залежно від місця розташування (зональності) та типів таких об’єктів нерухомості у розмірі, що не перевищує три відсотки розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 квадратний метр бази оподаткування.

Підпунктом 266.4.2. також визначено, що сільські, селищні, міські ради встановлюють пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової та/або нежитлової нерухомості, що перебувають у власності фізичних або юридичних осіб, громадських об’єднань, благодійних організацій, релігійних організацій України, статути (положення) яких зареєстровані у встановленому законом порядку, та використовуються для забезпечення діяльності, передбаченої такими статутами (положеннями). Пільги з податку, що сплачується на відповідній території, з об’єктів житлової нерухомості для фізичних осіб визначаються виходячи з їх майнового стану та рівня доходів.

Враховуючи вищевикладене, рекомендуємо профспілковим організаціям на місцях взяти безпосередню участь у формуванні й корегуванні місцевих бюджетів та мінімізувати загрози недофінансування законодавчо встановлених пільг та гарантій, окремих бюджетних закладів, погіршення якості та доступності освітніх послуг (особливо в сільській місцевості), а також вплинути на встановлення ставок місцевих податків та пільг.

Разом з тим, п. 3 Прикінцевих положень Закону України «Про Державний бюджет України на 2016 рік» передбачено:

«Кабінету Міністрів України до 1 березня 2016 року внести на розгляд Верховної Ради України пропозиції щодо змін до Державного бюджету України на 2016 рік, опрацювавши надані Комітету Верховної Ради України з питань бюджету пропозиції суб’єктів права законодавчої ініціативи до законопроекту про Державний бюджет України на 2016 рік».

Тому, у разі неможливості вирішення окремих проблемних питань на даному етапі є шанс їх розв’язання при запланованому корегуванні Держбюджету-2016.

Заступник Голови ФПУ  С.М. Кондрюк