Порушуючи гарантії та вимоги Конституції й законів України, міжнародного та європейського законодавства протягом усіх років незалежності, в Україні не тільки не вирішується питання повернення працівникам затриманої заробітної плати, а навпаки, обсяг зарплатних боргів продовжує зростати. 

За офіційними даними протягом січня-листопада 2015 року обсяг зарплатних боргів збільшився в півтора рази і станом на 01.12.2015 становив 2010,9 млн. грн., з яких 70,8% або 1423,1 млн. грн. складали борги економічно активних підприємств. 

При цьому, внаслідок масштабної інфляції, небувалого підвищення цін та житлово-комунальних тарифів, девальвації гривні, відбувається стрімке знецінення трудових доходів, що призвело до падіння реальної заробітної плати у січні-листопаді 2015 року до 78,9% (по відношенню до того ж періоду 2014 року) та поглиблення злиденності працівників і членів їх сімей. 

З метою поновлення конституційного права працівників на своєчасне отримання заробітної плати та недопущення подальшого зниження життєвого рівня населення Федерація профспілок України та її членські організації використовують всі можливі та не заборонені законодавством механізми і методи для вирішення зазначеної проблеми, зокрема:

1) багаторазово привертали увагу Президента України, народних депутатів, Ради національної безпеки та оборони України, Уповноваженого ВРУ з прав людини, Уряду, центральних і місцевих органів виконавчої влади та роботодавців до необхідності вжиття ефективних заходів для забезпечення своєчасної оплати праці. Про це йшлося у численних зверненнях профспілок та під час проведення акцій протесту та мітингів, нарад і громадських слухань;

2) на вимогу профспілок зазначене питання двічі у 2015 році розглядалося Комітетом ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення (у лютому на засіданні Комітету та у квітні – на Круглому столі «Шляхи розв'язання проблем щодо погашення заборгованості з виплати заробітної плати»), де були вироблені рекомендації різним гілкам влади та соціальним партнерам щодо механізмів розв’язання цієї проблеми;

3) ініційовано вступ у колективні трудові спори з Урядом України та Спільним представницьким органом роботодавців на національному рівні;

4) запроваджено постійний моніторинг погашення заборгованості з виплати заробітної плати із щомісячним надсиланням його результатів СПО сторони роботодавців на національному рівні та Національній службі посередництва і примирення;

5) надіслано відповідне подання до Міжнародної організації праці щодо невиконання Урядом ратифікованої Україною Конвенції МОП № 95 про захист заробітної плати;

6) з метою підвищення активності профспілок на місцях фахівцями ФПУ підготовлені та скеровані членським організаціям:

- Технологічна карта покрокових дій всіх ланок профспілки у разі виникнення заборгованості із виплати зарплати,

- Методичні рекомендації щодо порядку вирішення колективних трудових спорів (конфліктів),

- зразок позовної заяви про стягнення заборгованості із заробітної плати та пам’ятку у вигляді Інформації про порядок стягнення заборгованості із заробітної плати;

7) профспілковий законопроект «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо забезпечення своєчасної виплати заробітної плати», який неодноразово надсилався народним депутатам України та Уряду, внесений до ВРУ н.д. України Березкіним С.С. (реєстр. № 2533 від 03.04.2015) та частково врахований у пропозиціях народних депутатів до проекту Трудового кодексу;

8) проведено публічне обговорення на тему: «Заборгована зарплата – антиконституційна інфекція, що потребує радикального лікування» за участю Національного координатора МОП в Україні, представників Уповноваженого ВРУ з прав людини, НТСЕР, НСПП, Мінсоцполітики, Держпраці;

9) організовано проведення навчальних семінарів для профактивів, роз’яснювальну роботу через засоби масової інформації, надання правової допомоги членам профспілок з подання позовних заяв до судів та вступу в колективні (індивідуальні) трудові спори (конфлікти) тощо.

Профспілки під час заходів на всіх рівнях констатували, що правоохоронна система України не забезпечує притягнення до кримінальної та іншої відповідальності посадових осіб, винних у порушенні трудового законодавства. Так, за оперативною інформацією профспілкових організацій кількість індивідуальних позовів до судів з питання повернення заборгованої зарплати сягає 4700. В той же час за інформацією Державної судової адміністрації у 2014 – І півріччі 2015 рр. було засуджено лише 232 посадові особи за порушення законодавства про працю та невиплату заробітної плати (злочини, передбачені статтями 172-175 Кримінального кодексу України). Все це свідчить про необхідність посилення контролю з боку Державної інспекції України з питань праці, інших контролюючих органів та підвищення адміністративної і кримінальної відповідальності посадових осіб за порушення трудового законодавства в частині затримки зарплати. 

Адміністрація Президента України, як інституція гарантування конституційних прав, лише переадресовує профспілкові звернення на розгляд Уряду. Водночас, Кабінет Міністрів України та органи виконавчої влади обмежуються прийняттям рішень про дисциплінарні стягнення відносно окремих посадових осіб та не забезпечують повернення зарплатних боргів працівникам. Замість пошуку шляхів вирішення цієї проблеми, Мінсоцполітики фактично нехтує профспілковими пропозиціями щодо внесення змін до чинного законодавства, які спрямовані на забезпечення своєчасної виплати заробітної плати, посилаючись на їх невідповідність націнальному законодавству.

З метою примушення Уряду забезпечити погашення заборгованості з виплати заробітної плати і виконати в повному обсязі зобов’язання щодо дотримання положень Конвенції МОП № 95 про захист заробітної плати, Федерацією профспілок України готується повторне подання до МОП з проханням прискорити розгляд скарги Національних репрезентативних об’єднань профспілок та направити в Україну технічну місію МОП для вивчення ситуації на місці та надання відповідних рекомендацій.

Порушуючи  досягнуті домовленості між сторонами соціального діалогу щодо ліквідації заборгованості з виплати заробітної плати, роботодавці та власники підприємств надають лише формальні відповіді, пояснюючи невиконання законодавства кризою в економіці, складною ситуацією на Сході, скороченням ринків збуту, нездійсненням Урядом своєчасних розрахунків за виконані роботи та повернення ПДВ тощо.  

Рішення, прийняті Трудовим арбітражем і Примирною комісією в рамках вищезгаданих спорів щодо виплати найманим працівникам зарплатних боргів, не виконуються. Вимоги і пропозиції профспілок, які забезпечили б повернення трудящим заборгованої зарплати та своєчасну її виплату у майбутньому, відверто ігноруються.

При цьому, всупереч Положенню про Комісію з питань погашення заборгованості з виплати заробітної плати (грошового забезпечення), пенсій, стипендій та інших соціальних виплат, рішенням Комітету ВРУ з питань соціальної політики, зайнятості та пенсійного забезпечення і Примирної комісії, а також ігноруючи неодноразові вимоги профспілок, Уряд починаючи з серпня 2015 року не провів жодного засідання зазначеної Комісії.

З метою врегулювання спірних питань, які виникли у зв’язку з виконанням рішення Трудового арбітражу в Національному спорі 7 грудня 2015 року відбулась консультативна зустріч сторін спору (конфлікту) – СПО об’єднань профспілок та СПО сторони роботодавців на національному рівні.

За результатами зазначеної зустрічі та на виконання статті 16 Закону України «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)», Національною службою посередництва і примирення надано рекомендації щодо забезпечення виконання рішення Трудового арбітражу від 29.05.2015 року № 3 (додаються).

За результатами оперативного профспілкового моніторингу, погашення заборгованості з виплати заробітної плати на визначених Трудовим арбітражем підприємствах станом на 01.12.2015 зафіксоване: 

- на 6 з 42 підприємств, що належать до сфери впливу СПО сторони роботодавців,

- на 7 з 47 державних підприємств;

- на 10 з 25 комунальних підприємств.

Варто зазначити, що працівники лише 14 з 42 підприємств-боржників, які перебувають у сфері впливу СПО сторони роботодавців на національному рівні, скористалися законним правом захисту своїх прав у судовому порядку, з яких звернулися до суду в повному складі лише робітники комунального підприємства ЗМЕТ «Запоріжелектротранс». Водночас, тільки 4 підприємства із зазначених вступили в колективні трудові спори (конфлікти).

Завдяки консолідованим та наполегливим діям профспілок поновлено конституційне право працівників на своєчасне отримання заробітної плати на:

- КП Білоцерківської міської ради «Тролейбусне управління»;

- Структурних підрозділах Миколаївського облавтодору;

- ТОВ «Тростянецький машинобудівний завод»;

- ПАТ «Харківський тракторний завод»;

- КП «Харківводоканал» та інших. 

За інформацією Федерації профспілок Вінницької області, багато уваги вирішенню проблеми погашення боргів із заробітної плати приділяє профком Вінницького агрегатного заводу (голова В. Ковальчук). Саме завдячуючи спільним зусиллям профкому та адміністрації вдавалося вирішувати проблему погашення боргів із заробітної плати перед працівниками підприємства за попередні періоди. Але у зв’язку із зростанням заборгованості з повернення ПДВ (близько 3 млн. грн.), на сьогодні знову виникла заборгованість в сумі 1 млн. 300 тис. грн. 

Позитивний досвід вирішення проблеми заборгованості з виплати заробітної плати накопичено Вінницькою обласною організацією профспілки працівників автотранспорту (голова В. Смірнов). Так, завдячуючи роботі примирної комісії (яка була створена в рамках колективного трудового спору між Профспілкою працівників автомобільного транспорту та шляхового господарства України та Кабінетом Міністрів України) в період травня-червня 2015 р. вдалося значно скоротити заборгованість із заробітної плати перед працівниками Вінницького облавтодору (з 5,5 млн. грн. до 3,5 млн. грн.). 27 листопада 2015 р. було створено Вінницький обласний страйковий комітет автомобільної галузі, який очолив В. Смірнов. Рада страйкового комітету висунула вимоги до облдержадміністрації та обласної ради, в тому числі і вимогу погашення боргів із заробітної плати, яка виникла внаслідок не виплати субвенції із Державного бюджету за перевезення пільгових категорій громадян.

За ініціативою Голови Запорізького обкому профспілки працівників житлово-комунального господарства, місцевої промисловості, побутового обслуговування населення Малигіної А.О., та відділу соціально-економічного захисту прав та інтересів трудящих Запорізької облпрофради з метою виплати заборгованої заробітної плати на підприємствах комунальної власності розпорядженням голови Запорізької облдержадміністрації від 23.09.2015 № 350 створено обласну комісію з питань погашення заборгованості заробітної плати на підприємствах житлово-комунального господарства Запорізької області. За підсумками роботи вищезгаданої комісії, частково усунені порушення конституційного права на своєчасну оплату праці 10,3 тисяч працівників підприємств комунальної власності Запорізької області. 

Станом на 01.01.2016 року, за профспілковим правовим супроводом:

- 104 члена профспілки – працівника КП «Облводоканал» Запорізької обласної ради звернулись до суду про стягнення заборгованості за вересень-листопад 2015 року;

- 843 працівника КП «Облводоканал» і ВАТ «Мелітопольські теплові мережі» подали заяви до комісій по трудовим спорам про стягнення зарплатних боргів за вересень-грудень 2015 року через державну виконавчу службу;

- колективний трудовий спір (конфлікт) на КП «Запоріжелектротранс»  (1359 працівників) за поданням НСПП вирішувався у Жовтневому райсуді м. Запоріжжя. За ініціативою профспілки 24.12.2015 року у зв’язку із добровільним погашенням боргів, КТС знятий з обліку в НСПП як повністю вирішений.

За повідомленням Федерації профспілкових організацій Чернігівської області зареєстровані 3 (м. Прилуки, смт. Короп, м. Городня Чернігівська область) колективні трудові спори у зв’язку із заборгованістю з виплати заробітної плати працівникам освіти, два з яких на даний час задоволені (м. Прилуки та м. Городня).

Незважаючи на масштабну роботу профспілок та певні її результати, питання повернення зарплатних боргів та забезпечення своєчасної виплати зарплати не вирішується, вимоги та пропозиції профспілок щодо реалізації на практиці європейських процедур з вирішення проблеми зарплатної заборгованості ігноруються, конструктивний соціальний діалог не відбувається.

Враховуючи загострення проблеми заборгованості з виплати заробітної плати та з метою повернення зарплатних боргів, вважаємо за необхідне на галузевому, територіальному та місцевому рівнях: 

- посилити роль профспілок у колективно-договірному регулюванні питання своєчасності виплати зарплати;

- поширити застосування практики подання позовів до суду;

- застосовувати всі не заборонені законодавством механізми, зокрема вступ в колективні трудові спори (конфлікти) на виробничому рівні тощо. 

Узагальнено департаментом захисту соціально-економічних прав за матеріалами членських організацій та структурних підрозділів ФПУ