НЕ МОЖНА залучати профактив до дисциплінарної відповідальності, а членів профспілки звільняти при незгоді профоргану !!!!
Верховний Суд України на засіданні Судової палати у цивільних справах 22.10.2014 р прийняв постанову по справі № 6-163цс14, предметом якого була суперечка про притягнення до дисциплінарної відповідальності.
У документі говориться, що відповідно до частини другої статті 41 Закону про профспілки та частини другої статті 252 КЗпП однією з гарантій можливості здійснення своїх повноважень працівниками, які обрані до складу виборної профспілкової організації, є заборона притягнення їх до дисциплінарної відповідальності без попередньої згоди виборного органу, членами якого вони є.

Відповідно до частини шостої статті 39 Закону про профспілки, рішення профспілки про ненадання згоди на розірвання трудового договору з працівником повинно бути обгрунтованим. Якщо в рішенні немає обґрунтування відмови - роботодавець має право звільнити працівника без згоди виборного органу профспілки.
ВСУ зазначив, що аналіз зазначеної норми дає підстави для висновку про те, що власник має право звільнити працівника без згоди профспілкового органу лише за відсутності обґрунтування профспілковим органом такої відмови, а не по мотивами відмови.
За аналогією правило частини шостої статті 39 Закону про профспілки слід застосувати і до передбачених частиною другою статті 252 КЗпП, частиною другою статті 41 Закону випадкам отримання згоди профспілкового органу на залучення працівників - членів виборних профспілкових органів до дисциплінарної відповідальності.
 
З повагою         Сергій КОНДРЮК