Закон України "Про відпустки". 

Постанова КМУ №1290 від 17.02.97 р "Списки виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці". 

Постанова КМУ №1290 від 17.02.97 р (доповнення 2) "Доповнення до списків виробництв, цехів, професій і посад, робота в яких дає право на щорічні додаткові відпустки за роботу із шкідливими і важкими умовами праці та за особливий характер праці". 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики України № 16 від 30.01.98 р "Порядок застосування Списків виробництв, робіт, професій і посад працівників, робота яких пов'язана з підвищеним нервово-емоційним та інтелектуальним навантаженням або виконується в особливих природних географічних і геологічних умовах та умовах підвищеного ризику для здоров'я, що дає право на щорічну додаткову відпустку за особливий характер праці ". 

Наказ Міністерства охорони здоров'я України і Міністерства праці та соціальної політики України № 383/55 від 31.12.97 р "Показники та критерії умов праці, за якими предоставлятются щорічні додаткові відпустки працівникам, зайнятим на роботах, пов'язаних із негативним впливом на здоров'я шкідливих виробничих факторів" . 

Постанова КМУ №346 від 14.04.97 р "Порядок надання щорічної основної відпустки тривалістю до 56 календарних днів керівним працівникам навчальних закладів та установ освіти, навчальних (педагогічних) частин (підрозділів) інших установ і закладів, педагогічним, науково-педагогічним працівникам та науковим працівникам.