Закон України "Про охорону праці". 

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України №964 від 09.07.2012 р "Про затвердження Правил охорони праці на автомобільному транспорті". 

Постанова КМУ №1112 від 28.08.2004 р "Деякі питання розслідування та ведення обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві".

Постанова КМУ №1232 від 30.11.2011 р "Деякі питання розслідування та обліку нещасних випадків, професійних захворювань і аварій на виробництві". 

Постанова КМУ №994 від 27.06.2003 р "Про затвердження переліку заходів та засобів з охорони праці, витрати на здійснення та придбання яких включаються до витрат". 

Постанова КМУ №442 від 01.08.1992 р "Про Порядок проведення атестації робочих місць за умовами праці". 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду №255 від 15.11.2004 р "Про затвердження Типового положення про службу охорони праці". 

Наказ Державного комітету України з промислової безпеки, охорони праці та гірничого нагляду №55 від 21.03.2007 р "Про затвердження Типового положення про комісію з питань охорони праці підприємства". 

Наказ Міністерства надзвичайних ситуацій України №67 від 25.01.2012 р "Про затвердження Загальних вимог стосовно забезпечення роботодавцями охорони праці працівників". 

Наказ Міністерства охорони праці №370 від 04.07.2007 р "Про затвердження Класифікатора розподілу травм за ступенем тяжкості". 

Наказ Міністерства охорони праці №59 від 22.03.1996 р "Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей неповнолітніми". 

Наказ Міністерства охорони праці №241 від 10.12.1993 р "Про затвердження граничних норм підіймання і переміщення важких речей жінками". 

Наказ Міністерства праці та соціальної політики №122 від 23.03.2001 р "Про затвердження Порядку застосування Переліку виробництв, цехів, професій і посад із шкідливими умовами праці, робота в яких дає право на скорочену тривалість робочого тижня". 

Постанова Державного комітету СРСР з праці та соціальних питань, Президії Всесоюзної центральної ради професійних спілок №731 / П-13 від 16.12.87 р "Порядок безоплатної видачі молока або інших рівноцінних харчових продуктів робітникам і службовцям, зайнятим на роботах із шкідливими умовами праці" . 

Додаток 1 до постанови Президії ФПУ від 05.11.2004 № П-10-4 "Типове положення про громадських інспекторів з охорони праці". 

Додаток 2 до постанови Президії ФПУ від 05.11.2004 № П-10-4 "Типове положення про комісію з охорони праці виборного органу первинної профспілкової організації". 

Наказ Держнаглядохоронпраці №104 від 18.10.94 р "Правила будови і безпечної експлуатації посудин, що працюють під тиском". 

Інструкція з охорони праці під час експлуатації балонов.