П Р О Е К Т

Закон УкраЇни

Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо відповідальності автоперевізників за порушення правил проїзду автомобільними дорогами

Верховна Рада України п о с т а н о в л я є:

I. Внести зміни до таких законодавчих актів України:

1. У Кодексі України про адміністративні правопорушення (Відомості Верховної Ради УРСР, 1984 р., додаток до № 51, ст. 1122):
1) статтю 1222 після слів «працівника міліції,» доповнити словами «посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, та його територіальних органів,»;
2) статтю 1321 викласти в такій редакції:
«Стаття 1321. Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами Порушення правил проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, крім порушень передбачених частиною другою цієї статті – тягне за собою накладення штрафу на водіїв від тридцяти до сорока неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Рух великогабаритних і великовагових транспортних засобів без дозволу на участь у дорожньому русі чи документа про внесення плати за проїзд або порушення визначених у зазначеному дозволі умов та режиму проїзду великогабаритних і великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами – тягне за собою накладення штрафу на водіїв від сорока до шістдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Повторне протягом року вчинення будь-якого з порушень, передбачених частинами першою або другою цієї статті, за яке особу вже було піддано адміністративному стягненню, – тягне за собою накладання штрафу на водіїв від вісімдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на громадян – суб'єктів підприємницької діяльності – від ста двадцяти до двохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
3) доповнити статтями 1322 – 1327 такого змісту:
«Стаття 1322. Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів
Порушення правил дорожнього перевезення небезпечних вантажів – тягне за собою накладення штрафу на водіїв від шістдесяти до вісімдесяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян і на уповноважених з питань безпеки перевезення небезпечних вантажів, громадян – суб’єктів підприємницької діяльності - від ста до ста двадцяти неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 1323. Ухилення від сплати плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні Ухилення від сплати особою, яка керує транспортним засобом і має посвідчення водія транспортного засобу, плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, протягом 30 календарних днів з дня отримання розрахунку плати – тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двох тисяч п’ятисот  до трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
_____________________________________________________________
Примітка: Положення цієї статті не застосовуються до осіб, які ухиляються від сплати відповідної плати під час виконання своїх трудових (службових) обов’язків.
Стаття 1324. Відмова від проходження габаритно-вагового контролю
Відмова водія транспортного засобу від проходження габаритно-вагового контролю - тягне за собою накладення штрафу у розмірі від двохсот п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 1325. Випуск вантажовідправником великовагового або великогабаритного транспортного засобу без відповідного дозволу на рух або документа про внесення плати за проїзд Випуск вантажовідправником великовагового або великогабаритного транспортного засобу без відповідного дозволу на рух або документа про внесення плати за проїзд – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб вантажовідправника або на безпосереднього виконавця робіт з навантаження у розмірі від двохсот п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 1326. Відповідальність вантажоодержувача за ненадання посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, документів на вантаж з перевищенням габаритних або вагових параметрів Ненадання посадовим особам центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, вантажоодержувачем даних з підтверджуючими документами на вантаж при в’їзді на його територію великовагового або великогабаритного транспортного засобу без відповідного дозволу на рух або документа про внесення плати за проїзд –  тягне за собою накладення штрафу на керівника вантажоодержувача або його посадову особу, яка безпосередньо відмовила у наданні таких документів, у розмірі від двохсот п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.
Стаття 1327. Відповідальність за недостовірність даних в товарно-транспортних накладних
Недостовірність даних в товарно-транспортних накладних щодо ваги та найменування вантажу, його вантажовідправника або вантажоодержувача – тягне за собою накладення штрафу на посадових осіб вантажовідправника або вантажоодержувача чи на безпосередніх виконавців робіт з навантаження чи прийняття вантажу у розмірі від двохсот п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
4) статтю 1331 доповнити новою частиною такого змісту:
«Управління транспортним засобом з непрацюючим контрольним пристроєм (тахографа) - тягне за собою накладення штрафу на водія у розмірі від двохсот п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
5) доповнити статтею 16417 такого змісту:
«Стаття 16417. Порушення порядку провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів, вантажів та здійснення транспортно-експедиторської діяльності на автомобільному транспорті
Провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезень пасажирів та (або) вантажів автомобільним транспортом без державної реєстрації як суб'єкта господарювання, без відповідної ліцензії на провадження господарської діяльності з надання послуг з перевезення пасажирів та (або) вантажів автомобільним транспортом або без дозволу, договору – тягне за собою накладення штрафу від ста до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та оплатне вилучення транспортного засобу.
Дії, передбачені частиною першою цієї статті, вчинені особою, яку протягом року було піддано адміністративному стягненню за таке саме правопорушення, -
тягнуть за собою накладення штрафу від трьохсот до п’ятисот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян та конфіскацію транспортного засобу.
Надання дозвільному органу або державному адміністратору недостовірної інформації щодо відповідності матеріально-технічної бази автомобільного перевізника вимогам законодавства – тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
Провадження транспортно-експедиторської діяльності без державної реєстрації та (або) відсутності договору транспортного експедирування - тягне за собою накладення штрафу від п’ятдесяти до ста неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
6) доповнити статтею 18843 такого змісту:
«Стаття 18843. Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті
Невиконання законних розпоряджень чи приписів посадових осіб центрального органу виконавчої влади, що забезпечує реалізацію державної політики з питань безпеки на наземному транспорті, ненадання їм необхідної інформації чи подання неправдивої інформації – тягне за собою накладення штрафу від двохсот п’ятдесяти до трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
7) статтю 221:
після цифр «16416,» доповнити цифрами «16417,»;
після цифр «18841,» доповнити цифрами «18843,»;
8)  у статті 222:
в абзаці першому частини першої після цифр «128-129» доповнити цифрами «1321 ,1322», слова та цифри «частини третя, шоста, восьма, дев'ята, десята і одинадцята статті 1331» виключити;
у пункті 2 частини другої слово і цифри «статтею 1321» замінити цифрами «1321 ,1322»;
в пункті 3 частини другої слова та цифри «частинами третьою, восьмою, дев'ятою і десятою статті 1331 цього Кодексу,» виключити;
9) у статті 229:
у частині першій слова та цифри «(стаття 119, частина п'ята,  статті 133, частини перша, друга, четверта, п'ята і сьома статті 1331,  стаття 1332, частина друга статті 134, абзаци шостий та восьмий  статті 135)» замінити словами та цифрами «(стаття 119, 1321 – 1327, частина п'ята статті 133, статті 1331, 1332, частина друга статті 134, абзаци шостий та восьмий статті 135)»;
у пункті першому частини другої слова та цифри «(частини перша, друга, четверта, п’ята і сьома статті 1331, стаття 1332);» замінити словами та цифрами «(статті 1321 – 1327, 1331, 1332);»;
10) у частині першій статті 2351 слово і цифри «статтю 1321» замінити цифрами «1321, 1322»;
11) в абзаці восьмому пункту 1 частини першої статті 255 слова та цифри «(статті 136, 141, 142, 164 - в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів);» замінити словами та цифрами «(стаття 1222, частина друга і третя статті 123, 136, 141, 142, 164 - в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів, 16417, 18843  - в частині, що стосується правопорушень у галузі господарської діяльності, пов’язаної з перевезенням пасажирів і вантажів, та транспортно-експедиторської діяльності)»;
12) у статті 2652:
перше речення частини першої статті 2652 після цифр «1321» доповнити цифрами «1322»;
частину третю статті 2652 доповнити знаком та словами «, крім транспортних засобів загальною масою понад 44 тонн, які затримуються до моменту усунення перевізником порушень правил проїзду великогабаритних та великовагових транспортних засобів автомобільними дорогами, вулицями та залізничними переїздами, затверджених у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.».
2. У Законі України "Про автомобільні дороги" (Відомості Верховної Ради України, 2005, № 51, ст.556):
Статтю 33 викласти у такій редакції:
«Стаття 33. Організація руху транспортних засобів, навантаження на вісь, загальна маса або габарити яких перевищують нормативні, встановлені державними стандартами та нормативно-правовими актами
Рух транспортних засобів, вагові або габаритні параметри яких перевищують нормативні, встановлені державними стандартами та нормативно-правовими актами, допускається в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України.
Контроль за рухом транспортних засобів автомобільними дорогами загального користування з метою забезпечення дотримання норм, встановлених державними стандартами та нормативно-правовими актами щодо навантаження на вісь, загальної маси і габаритних параметрів здійснюється центральним органом виконавчої влади, що реалізує державну політику з питань безпеки на наземному транспорті, у режимі стаціонарного зважування і перевірки вагових та габаритних параметрів під час зупинки  відповідним підрозділом Міністерства внутрішніх справ України, що забезпечує безпеку дорожнього руху, або без зупинки транспортного засобу (під час руху) шляхом зважування і визначення вагових та габаритних параметрів з автоматичною фіксацією результатів спеціальними технічними засобами».
3. У Законі України "Про автомобільний транспорт" (Відомості Верховної Ради України, 2001 р., № 22, ст. 105 із наступними змінами):
1) статтю 1 доповнити з урахуванням алфавітного порядку термінами такого змісту:
«вантажовідправник - будь-яка фізична або юридична особа, яка здала вантаж для перевезення та вказана в якості відправника в договорі перевезення вантажів;
вантажоодержувач - будь-яка фізична або юридична особа, яка приймає вантаж після перевезення та вказана в якості його отримувача у договорі перевезення вантажу;
товарно-транспортна накладна – документ, який підтверджує укладення договору перевезення вантажу та в якому зазначається вантажовідправник, вантажоодержувач, найменування вантажу та його вага;»;
2) статтю 6 доповнити новою частиною такого змісту:
«Порядок здійснення державного контролю на автомобільному транспорті визначається Кабінетом Міністрів України.»;
3) у статті 20:
частину четверту викласти у такій редакції:
«До перевезень пасажирів чи вантажів у внутрішньому або міжнародному сполученні допускаються обладнані контрольними пристроями (тахографами) реєстрації режимів праці та відпочинку водіїв наступні транспортні засоби:
автобуси, що використовуються для нерегулярних і регулярних спеціальних пасажирських перевезень;
автобуси, що використовуються для регулярних пасажирських перевезень на міжміських автобусних маршрутах протяжністю понад 50 км;
вантажні автомобілі, що використовуються для перевезень з повною масою понад 3,5 тонн.»;
у частині десятій слова «контрольних приладів» замінити словами «контрольних пристроїв»;
4) доповнити статтями 491, 492 такого змісту:
«Стаття 491. Основні права вантажовідправника при навантаженні вантажу на транспортний засіб
Вантажовідправник при здійсненні навантаження на транспортний засіб має право:
перевірити у представника перевізника чи водія наявність відповідного дозволу на рух або документа про внесення плати за проїзд;
перевірити відповідність даних, зазначених у товарно-транспортній накладній, фактичній масі вантажу, завантаженого на транспортний засіб, та у разі необхідності - усунути допущене порушення;
відмовитись від здійснення навантаження транспортного засобу у разі відсутності у представника перевізника чи водія відповідного дозволу на рух або документа про внесення плати за проїзд.
Стаття 492. Права вантажоодержувача при прийнятті вантажу
Вантажоодержувач має право:
перевірити фактичну вагу вантажу при його прийнятті;
вимагати від перевізника передачі йому другого примірника товарно-транспортної накладної.
Вантажоодержувач не має права вимагати від водія транспортного засобу здійснення перевезення вантажу більшої ваги, ніж зазначено у товарно-транспортній накладній.»;
5) у частині першій статті 60:
абзац одинадцятий викласти у новій редакції:
«управління транспортним засобом без контрольного пристрою (тахографа) реєстрації режимів праці та відпочинку водія транспортного засобу або без картки водія до цифрового тахографа (у разі її наявності) – штраф у розмірі трьохсот неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.»;
доповнити новим абзацом такого змісту:
«ухилення від сплати плати за проїзд автомобільними дорогами загального користування транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів, вагові та/або габаритні параметри яких перевищують нормативні, протягом 30 календарних днів з дня отримання розрахунку плати - штраф у розмірі трьох тисяч неоподатковуваних мінімумів доходів громадян.».
II. Прикінцеві положення
1. Цей Закон набирає чинності з дня, наступного за днем його опублікування.
2. Кабінету Міністрів України протягом шести місяців з дня набрання чинності цим Законом:
прийняти нормативно-правові акти, що випливають із цього Закону;
привести свої нормативно-правові акти у відповідність із цим Законом;
забезпечити перегляд і скасування міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади їх нормативно-правових актів, що суперечать цьому Закону.


Президент України                           П. Порошенко